Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Sazebník hodnot upytlačené zvěře

Sazebník minimálních hodnot upytlačené zvěře podle druhu, pohlaví a věku

Hodnota zvěře je určena prostřednictvím minimálních nákladů na vrácení jedince téhož druhu do honitby, tj. uvedení honitby do původního stavu.

U spárkaté zvěře nejsou do celkových nákladů zahrnuty částky odvíjející se od bodové hodnoty trofeje v případě ulovení samčí zvěře (v případě kamzíka jde i o samice). Tato bodová hodnota může výrazně navýšit částku. Pro vypočítání částky za  trofej je možné využít hodnocení trofejí metodami CIC a následně vypočítat případnou částku dle sazebníku Vojenských lesů a statků (VLS) či Lesů České republiky (LČR).

Srnec obecný

Cena zvěřiny:

 • Srnec (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 10 kg): 10 kg x 80 Kč = 800 Kč
 • Srna (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 8 kg): 8 kg x 80  Kč = 640  Kč
 • Srnče (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 6 kg): 6 kg x 80  Kč = 480  Kč

Cena lovu:

 • Srnec: 2 000  Kč
 • Srna:   300  Kč
 • Srnče: 300  Kč

Odchyt imobilizací:

Srnec, srna, srnče:

 • Doprava osoby, která zvěř  odchytí - veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 3 x 30 km = 90 km x 6 Kč = 540 Kč
 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře:

 10 hod. x 125  Kč = 1 250  Kč

 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500  Kč = 5 000  Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600  Kč

Celkem: 7 390  Kč

Veterinární úkony:

Srnec, srna, srnče:

 • Koprologické vyšetření: 40  Kč
 • Odběr krve: 80  Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkulóza, leukóza, Q-horečka, atd.): 800  Kč
 • Vystavení atestu: 150  Kč

Celkem: 1 070  Kč

Doprava zvěře:

Srnec, srna, srnče:

 • 40 km x 6 Kč: 240  Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2) :

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):

40 m x 350  Kč = 14 000  Kč

Celkem: 14 000  Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby jako například zajištění vhodné lokality k odchytu, personální zajištění, vybavení, korespondence se Státní veterinární správou (SVS), státní správou myslivosti (SSM), atd.…):  

5 hod. x 500 Kč =2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu srnčí zvěře do honitby:

 • Srnec: 28 000  Kč
 • Srna: 26 140  Kč
 • Srnče: 25 980  Kč

Jelen evropský

Cena zvěřiny:

 • Jelen (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 100 kg): 100 kg x 50  Kč = 5 000 Kč
 • Laň (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 60 kg): 60 kg x 50  Kč = 3 000 Kč
 • Kolouch (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 20 kg): 20 kg x 50  Kč = 1 000 Kč

Cena lovu:

 • Jelen: 3 500 Kč
 • Laň: 1 000 Kč
 • Kolouch: 800 Kč

Odchyt imobilizací:

Jelen, laň, kolouch:

 • Doprava osoby, která zvěř odchytí -veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 3 x 30 km = 90 km x 6 Kč = 540 Kč
 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře: 10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč
 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč =  5 000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600 Kč

Celkem: 7 390 Kč

Veterinární úkony:

 • Jelen, laň, kolouch:
 • Koprologické vyšetření: 40 Kč
 • Odběr krve: 80 Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkulóza, leukóza, Q-horečka, atd.): 800 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 1 070 Kč

Doprava zvěře:

Jelen, laň, kolouch:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2):

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):

40 m x 350 Kč = 14 000 Kč

Celkem: 14 000 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu jelení zvěře do honitby:

Jelen: 33 700 Kč

Laň: 29 200  Kč

Kolouch: 27 000 Kč

Sika japonský (sika Dybowského)

Cena zvěřiny:

 • Jelen (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 50 kg): 50 kg x 50  Kč = 2 500 Kč
 • Laň (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 30 kg): 30 kg x 50  Kč = 1 500 Kč
 • Kolouch (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 15 kg): 15 kg x 50  Kč = 750 Kč

Cena lovu:

 • Jelen: 3 000 Kč
 • Laň: 1 000 Kč
 • Kolouch: 800 Kč

Odchyt imobilizací:

Jelen, laň, kolouch:

 • Doprava osoby, která zvěř odchytí  - veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 3 x 30 km = 90 km x 6  Kč = 540 Kč
 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře: 10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč
 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč = 5 000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600 Kč

Celkem: 7 390 Kč

Veterinární úkony:

Jelen, laň, kolouch:

 • Koprologické vyšetření: 40 Kč
 • Odběr krve: 80 Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkulóza, leukóza, Q-horečka, atd.): 800 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 1 070 Kč

Doprava zvěře

Jelen, laň, kolouch:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2) :

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):

40 m x 350 Kč = 14 000 Kč

Celkem: 14 000 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře sika do honitby:

Jelen: 30 700 Kč

Laň: 27 700 Kč

Kolouch: 26 750 Kč

Muflon (koza bezoárová, kamzík horský)

Cena zvěřiny:

 • samec (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 30 kg): 30 kg x 25  Kč = 750 Kč
 • samice (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 20 kg): 20 kg x 25  Kč = 500 Kč
 • mládě – do 12 měsíců věku (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 10 kg): 10 kg x 25  Kč = 250 Kč

Cena lovu:

 • samec:  10 000 Kč
 • samice:  1 000 Kč
 • mládě:   1 000 Kč

Odchyt imobilizací:

 • Doprava osoby, která realizuje odchyt zvěře - veterinární lékař (3 návštěvy honitby):

 3 x 30 km = 90 km x 6  Kč = 540 Kč

 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele  honitby – vyhledání zvěře:

10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč

 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč = 5 000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce) : 600 Kč

Celkem: 7 390 Kč

Veterinární úkony:

 • Koprologické vyšetření: 40 Kč
 • Odběr krve: 80 Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkuloza, leukoza, Q-horečka, atd.: 800 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 1 070 Kč

Doprava zvěře:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2) :

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):  

40 m x 350 Kč = 14 000 Kč

Celkem: 14 000 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu mufloní zvěře (kozy bezoárové, kamzíka horského) do honitby:

samec: 35 950 Kč

samice: 27 700 Kč

mládě: 26 450 Kč

Jelenec běloocasý

Cena zvěřiny:

 • Jelen (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 50 kg): 50 kg x 50  Kč = 2 500 Kč
 • Laň (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 30 kg): 30 kg x 50  Kč = 1 500 Kč
 • Kolouch (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 15 kg): 15 kg x 50  Kč = 750 Kč

Cena lovu:

 • Jelen: 3 000 Kč
 • Laň: 1 000 Kč
 • Kolouch: 800 Kč

Odchyt imobilizací:

Jelen, laň, kolouch:

 • Doprava osoby, která realizuje odchyt zvěře - veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 3 x 30 km = 90 km x 6  Kč = 540 Kč
 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře:

10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč

 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč = 5000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600 Kč

Celkem: 7 390 Kč

Veterinární úkony:

Jelen, laň, kolouch:

 • Koprologické vyšetření: 40 Kč
 • Odběr krve: 80 Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkulóza, leukóza, Q-horečka, atd.): 800 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 1 070 Kč

Doprava zvěře:

Jelen, laň, kolouch:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2):

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):

40 m x 350 Kč = 14 000 Kč

Celkem: 14 000 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu jelence do honitby:

Jelen: 30 700 Kč

Laň: 27 700 Kč

Kolouch: 26 750 Kč

Daněk skvrnitý

Cena zvěřiny:

 • Daněk (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 50 kg): 50 kg x 50  Kč = 2 500 Kč
 • Daněla (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 30 kg): 30 kg x 50  Kč = 1 500 Kč
 • Daňče (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 15 kg): 15 kg x 50  Kč = 750 Kč

Cena lovu:

 • Daněk: 3 000 Kč
 • Daněla: 1 000 Kč
 • Daňče: 800 Kč

Odchyt imobilizací:

Daněk, daněla, daňče:

 • Doprava osoby, která zvěř odchytí  - veterinární lékař (3 návštěvy honitby): 3 x 30 km = 90 km x 6 Kč = 540 Kč
 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře: 10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč
 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč = 5 000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600 Kč

Celkem: 7 390 Kč

Veterinární úkony:

 • Daněk, daněla, daňče:
 • Koprologické vyšetření: 40 Kč
 • Odběr krve: 80 Kč
 • Vyšetření krve (tuberkulóza, paratuberkulóza, leukóza, Q-horečka, atd.): 800 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 1 070 Kč

Doprava zvěře:

Daněk, daněla, daňče:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 90 m2) :

 • Cena běžného metru oplocení 350  Kč (materiál + práce):

40 m x 350 Kč = 14 000 Kč

Celkem: 14 000 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře do honitby:

Daněk: 30 700 Kč

Daněla: 27 700 Kč

Daňče: 26 750 Kč

Prase divoké

Cena zvěřiny:

 • Kňour (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 50 kg): 50 kg x 25  Kč = 1 250 Kč
 • Bachyně (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 40 kg): 40 kg x 25  Kč = 1 000 Kč
 • Sele (hmotnost kusu - vyvržený bez hlavy 10 kg): 10 kg x 25  Kč = 250 Kč

Cena lovu:

 • Kňour: 7 000 Kč
 • Bachyně: 2 000 Kč
 • Sele: 1 000 Kč

Odchyt imobilizací (nebo do pasti):

Kňour, bachyně, sele:

 • Doprava osoby, která realizuje odchyt zvěře - veterinární lékař (3 návštěvy honitby):

3 x 30 km = 90 km x 6  Kč = 540 Kč

 • Doprovod veterinárního lékaře zástupcem uživatele honitby – vyhledání zvěře:

10 hod. x 125 Kč = 1 250 Kč

 • Mzda veterinárního lékaře za čas pro vyhledání zvěře: 10 hod. x 500 Kč = 5 000 Kč
 • Platba za vlastní úkon imobilizace (nastřelení: střela, imobilizační látka, antidotum, práce): 600 Kč

Celkem : 7 390 Kč

Veterinární úkony:

Kňour, bachyně, sele

 • Vyšetření: mor prasat, brucelóza: 400 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 550 Kč

Doprava zvěře:

Kňour, bachyně, sele:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Karanténa:

Karanténní a aklimatizační zařízení (výměra 36 m2 kňour, bachyně/ 10 m2 sele) :

 • Cena běžného metru 350  Kč (materiál + práce): 24 m x 350 Kč = 8 400 Kč / 15 m x 150 Kč = 2 250 Kč

Celkem: 8 400 Kč (kňour, bachyně)

               2 250 Kč (sele)

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

5 hod. x 500 Kč = 2 500 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře do honitby:

Kňour:  26 705 Kč

Bachyně: 21 455 Kč

Sele: 13 555 Kč

Zajíc polní (bez rozdílu pohlaví)

Cena zvěřiny: 700 Kč

Cena lovu: 800 Kč

Odchyt do odchytového zařízení (tenata):

 • Činnosti spojené s instalací tenat: 10 hod x 250,-  = 2 500  Kč      
 • Zajíc polní: 2 000 Kč

Celkem 4 500,-

Veterinární úkony :

Zajíc polní:

 • Vyšetření: tularémie, brucelóza: 400 Kč
 • Vystavení atestu: 150 Kč

Celkem: 550 Kč

Doprava zvěře:

Zajíc polní:

 • 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Přepravka, karanténa: 700 Kč

Různé (administrativní práce – 4 hod., telefony, atd.):

 4 hod. x 250 Kč = 1 000 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře do honitby:

Celkem: 7 440 Kč

Bažant obecný

Cena zvěřiny:

 • Kohout: 70 Kč
 • Slepice: 50 Kč

Cena lovu:

Kohout, slepice: 500 Kč

Odchyt (kohout, slepice):

 • Odchytové zařízení (podražec, sklopka): 1 400 Kč, 10 hod. x 250,- Kč

Celkem: 3 900 Kč

Veterinární úkony

Kohout, slepice:

 • Vakcinace na pseudomor + vystavení atestu: 350 Kč

Doprava zvěře: 240 Kč

Přepravka, karanténa: 700 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby): 3 hod. x 250 Kč = 750 Kč 

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu bažantí zvěře do honitby:

Kohout: 6 510 Kč

Slepice: 6 490 Kč

Králík divoký, liška obecná, kuna lesní nebo skalní, jezevec lesní

Cena zvěřiny:

 • králík divoký: 150  Kč

Cena kožky, trofeje:

 • liška obecná, kuna lesní, kuna skalní, jezevec lesní: 1 200  Kč liška, 900  Kč kuny,

1 500  Kč jezevec

Cena lovu: 400 Kč

Odchyt: (odchytové zařízení 1 500 Kč, práce 10 hod. x 250 = 2 500 Kč)

Celkem: 4 000  Kč 

Veterinární úkony (vyšetření, vakcinace, atest):  400 Kč

Doprava zvěře: 40 km x 6 Kč: 240 Kč

Přeprava, karanténa: 500 Kč

Různé (administrativní práce uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby):

3 hod. x 250 Kč = 750 Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu uvedených druhů zvěře do honitby:

Králík divoký 6 440  Kč

Liška obecná  7 490  Kč

Kuna lesní a kuna skalní  7 190  Kč

Jezevec lesní  7 790  Kč

Bažant královský

Cena zvěřiny:

 • Kohout: 100  Kč; slepice: 100  Kč

Cena lovu:

 • Kohout: 2 500  Kč; slepice: 700  Kč

Odchyt (kohout, slepice): vzhledem k tomu, že se tento druh vyskytuje ve volné přírodě minimálně, nepředpokládá se jeho odchycení a přemístění. Pro návrat do honitby bude nutné jedince zakoupit z chovu.

 • v případě zakoupení staršího jedince-kohouta rozhoduje délka ocasních per (klínu)

Celkem: 2 000  Kč

Veterinární úkony:

Kohout, slepice:

 • Vakcinace + vystavení atestu: 200  Kč

Doprava zvěře: 240  Kč

Přepravka, karanténa  500  Kč

Různé (administrativní práce): 3 hod. x 250  Kč = 750  Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu bažantí zvěře do honitby:

Kohout: 6 290  Kč

Slepice: 4 490  Kč

Ostatní zvěř pernatá
(lovné druhy kachen, husy, lyska černá, holub hřivnáč)

Druhy zvěře jako špaček, vrána, straka a hrdlička navrhujeme do sazebníku nezařazovat, vzhledem k nepravděpodobnosti vymáhání újmy.

Cena zvěřiny

 • Zvěřina: kachna  70  Kč, husa  300  Kč, holub hřivnáč 250  Kč/kus

Cena lovu: 300  Kč

Odchyt

 • Odchytové zařízení (podražec, sklopka): 1 500  Kč, 10 hod. x 250  Kč = 2 500  Kč

Celkem: 4 000  Kč

Veterinární úkony

 • Vyšetření, vakcinace, vystavení atestu: 200 Kč

Doprava zvěře

 • 40 km x 6 Kč = 240 Kč

Přepravka, karanténa: 500 Kč

Různé (administrativní náklady uživatele honitby pro zajištění navrácení jedince do honitby): 3 hod. x 250  Kč = 750  Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu uvedených druhů zvěře do honitby:

Celkem: kachna 6 060  Kč

               husa   6 290  Kč

               holub 6 240  Kč

Krocan divoký

Cena zvěřiny:

Krocan: 1 000  Kč; krůta:  500  Kč

Cena lovu

Krocan: 2 800  Kč; krůta: 200  Kč

Odchyt  (krocan, krůta) vzhledem k tomu, že se tento druh vyskytuje ve volné přírodě minimálně, nepředpokládá se jeho odchycení a přemístění. Pro návrat do honitby bude nutné jedince zakoupit z chovu.

Pořizovací cena: krocan 3 000  Kč

                            krůta 2 500  Kč

Veterinární úkony

Krocan, krůta:

Vakcinace + vystavení atestu: 200  Kč

Doprava zvěře: 240  Kč

Přepravka, karanténa: 500  Kč

Různé (administrativní práce): 3 hod. x 250 Kč = 375  Kč   

Minimální náklady na navrácení jednoho kusu zvěře do honitby:

Krocan: 8 115  Kč

Krůta: 4 515  Kč