Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Způsoby úhrady členského příspěvku

Výše členského příspěvku ČMMJ

Výše členského příspěvku ČMMJ a jeho dělení (na roky 2022, 2023, 2024 platná od 1. 10. 2018):

 • základní - Minimum - 1000,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 300,-
 • základní - Standard - 1600,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 900,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
 • základní - Exclusive - 2100,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 191,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 504,-, pojištění Halali : 1400,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
  • Pojištění odpovědnosti v občanském životě a Pojištění odpovědnosti psa v
   běžném občanském životě
 • snížený I. - Minimum - 650,- Kč (důchodci 65 let a více, studenti, invalidní důchodci III. stupně - nutno doložit potvrzení o studiu nebo rozhodnutí o invaliditě III. st.)
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 300,-
 • snížený I. - Standard - 1250,- Kč
  • rozdělení : ČMMJ Praha : 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 900,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
 • snížený I. - Exclusive - 1750.- Kč
  • rozdělení: ČMMJ Praha: 122,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 223,-, pojištění Halali : 1400,-
  • Pojištění úrazu v běžném občanském životě a Pojištění úrazu/úhynu psa při
   provádění myslivosti
  • Pojištění odpovědnosti v běžném občanském životě a Pojištění odpovědnosti
   psa v běžném občanském životě
 • snížený II. - 750,- Kč (lesníci a myslivci z povolání - nutno doložit platné pojištění)
  • rozdělení: ČMMJ Praha: 205,- + 5,- fond, OMS Plzeň: 540,-, pojištěn zaměstnavatelem

Způsoby úhrady

Je možno platit i na více let. Celková cena = výše poplatku * počet roků.

 1. Hotově v sekretariátu OMS Plzeň – při platbě v hotovosti je ihned vydán průkaz člena ČMMJ, kde je
  vyznačena i doba pojištění člena.
  1. Při platbě na další období do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  2. Při platbě v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po úhradě členského příspěvku.
 2. Převodem na účet OMS Plzeň číslo 722175339/0800 – při platbě převodem je průkaz člena ČMMJ, kde je vyznačena i doba pojištění člena, vydán až po zapsání platby do SW Diana (evidence členů). Při platbě je nutno uvést některý z identifikačních údajů (číslo v evid.členů, např. 47.... nebo datum narození).
  1. Pokud jsou platba na další rok i zápis do SW Diana provedeny do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  2. Pokud je platba provedena v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po zapsání platby do SW Diana, nikoliv po úhradě členského příspěvku na účet.
   Z důvodu zkrácení doby mezi úhradou členského příspěvku na účet a zapsáním do SW Diana, doporučujeme před úhradou telefonickou domluvu s pracovníky sekretariátu OMS Plzeň a doplnění kontaktních údajů pro zaslání průkazu (e-mail).