Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Členské příspěvky

Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno zpravidla dle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.

Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u pobočného spolku (např. okresní myslivecký spolek Písek). Řádné členství vzniká rozhodnutím pobočného spolku o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku.

Člen platí členský příspěvek OMS, který ho eviduje.

Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.

Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS.

Způsoby úhrady

Je možno platit i na více let. Celková cena = výše poplatku * počet roků.

 1. Hotově v sekretariátu OMS Plzeň – při platbě v hotovosti je ihned vydán průkaz člena ČMMJ, kde je
  vyznačena i doba pojištění člena.
  • Při platbě na další období do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  • Při platbě v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po úhradě členského příspěvku.
 2. Převodem na účet OMS Plzeň číslo 722175339/0800 – při platbě převodem je průkaz člena ČMMJ, kde je vyznačena i doba pojištění člena, vydán až po zapsání platby do SW Diana (evidence členů). Při platbě je nutno uvést některý z identifikačních údajů (číslo v evid.členů, např. 47.... nebo datum narození).
  • Pokud jsou platba na další rok i zápis do SW Diana provedeny do 31.12. běžného roku, je platnost průkazu a pojištění od 1.1. do 31.12. následujícího roku.
  • Pokud je platba provedena v průběhu roku je platnost průkazu a pojištění člena vždy od následujícího dne po zapsání platby do SW Diana, nikoliv po úhradě členského příspěvku na účet.
   Z důvodu zkrácení doby mezi úhradou členského příspěvku na účet a zapsáním do SW Diana, doporučujeme před úhradou telefonickou domluvu s pracovníky sekretariátu OMS Plzeň a doplnění kontaktních údajů pro zaslání průkazu (e-mail).

KARTA V ČLENSKÉ EVIDENCI

Je dobré mít svou členskou kartu vyplněnou správně!
Chcete vědět, jak se dostanete do své členské karty...?

Kromě zcela samozřejmého a logického požadavku, že by přece každý člen měl mít v prvé řadě sám zájem o aktualizaci údajů a mít vše v pořádku, je tu i další úhel pohledu. Českomoravská myslivecká jednota chce pravidelně komunikovat se členy, využívat nejen takových počinů, jako bylo zaslání  mimořádného čísla, ale také své členy pravidelně informovat o důležitých skutečnostech elektronickou komunikací. Jsou ale také v jednání možnosti slev pro řádně evidované členy, poskytnutí členských výhod a bonusů. 

A všechny tyto, případně další uvažované výhody členství, zcela logicky musí vycházet z řádně vedené, pravidelně aktualizované a skutečnosti odpovídající evidence. Je tedy v osobním zájmu každého člena, aby si údaje zkontroloval a udržoval v aktualizované podobě. Určitě to za těch pár minut stojí!

Podrobný návod najdete v příloze.

www.cmmj.cz/Aktuality/Aktuality/Je-dobre-mit-svou-clenskou-kartu-vyplnenou-spravne.aspx