Myslivecký kurz

Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek 2022

V středu 19. ledna 2022 byl zahájen myslivecký kurz. Přednášky se budou konat dle níže přiloženého souboru v květnu-červnu 2022.

Po absolvování teoretické přípravy navazuje roční odborná praxe, která bude završena složením zkoušek z myslivosti.

____________________________________________________________________________________________________________________________

Další myslivecký kurz bude probíhat v lednu a únoru 2023. Přihlášky do následujícího kurzu můžete zasílat e-mailem nebo na adresu OMS Plzeň do 15. 12. 2022.

Přihláška do kurzu je uložena v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení