Myslivecký kurz

Kurz pro uchazeče o první lovecký lístek 2021

Vzhledem k vývoji epidemiologické situace bude myslivecký kurz pro uchazeče o první lovecký lístek zahájen 8. února 2021. Přednášky se budou konat po rozvolnění epidemiologických opatření.

Po absolvování teoretické přípravy navazuje roční odborná praxe, která bude završena složením zkoušek z myslivosti.

Rozvrh a další informace k zahájení kurzu Vám bude zasláno na základě podané přihlášky.

Přihlášky do kurzu zasílejte e-mailem nebo na adresu OMS Plzeň do 31. 1. 2021.

Přihláška do kurzu je uložena v souborech ke stažení.

Soubory ke stažení