Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Jak se stát myslivcem

První krok k myslivosti: lovecký lístek

Prvním krokem na cestě k myslivosti by mělo být absolvování kurzu myslivosti a složení zkoušky z myslivosti.

Kurzy pořádají jednotlivé okresní myslivecké spolky (OMS). Okres od okresu se mírně liší termín, v němž kurz probíhá, struktura výuky, nabízené služby a pomůcky ale také cena.

Chcete-li absolvovat kurz a složit zkoušku z myslivosti:

  1. Najděte ve svém blízkém či vzdálenějším okolí OMS, jenž pořádá kurz myslivosti v termínu a za podmínek, které vám vyhovují. Veškeré informace najdete na webu daného OMS, případně zjistíte telefonicky u jednatele. Přihlášky se většinou zasílají elektronicky.
  2. Najděte ve svém okolí honitbu, v níž absolvujete povinnou roční praxi. Uživateli honiteb jsou většinou myslivecké spolky. Nemáte-li osobní kontakty, obraťte se na OMS, který vám praxi může zprostředkovat. Na praxi byste měli nastoupit krátce po započetí kurzu. V jejím rámci byste si měli vyzkoušet všechny myslivecké činnosti.
  3. Po roční praxi následuje zkouška z myslivosti. Připravte se poctivě.
    1. Pokud zkoušku složíte, staňte se prostřednictvím svého OMS členem Českomoravské myslivecké jednoty, čímž získáte zákonné pojištění. Na úřadu své obce s rozšířenou působností (nejčastěji odbor životního prostředí) pak požádejte o vydání loveckého lístku. Pro získání loveckého lístku musíte být starší šestnácti let a bezúhonní.
    2. Nesplníte-li u zkoušky jeden předmět, můžete se zúčastnit opravného termínu, který organizátor zkoušky vypíše. Nesplníte-li však více předmětů, musíte celý kurz absolvovat znovu.

Kurz myslivosti (včetně zkoušky) nemusíte absolvovat, pokud jste ji složili na vysoké škole, na které se vyučuje myslivost, nebo jste žákem, posluchačem nebo absolventem střední nebo vyšší odborné školy, na které je myslivost studijním oborem nebo povinným vyučovacím předmětem.

Budete-li chtít lovit, budete zřejmě chtít získat zbrojní průkaz.

Výukové materiály ke stažení

Přehled okruhů pro zkoušky z myslivosti

Přehled okruhů pro zkoušky z myslivosti
PDF, velikost souboru: 856 KB

Doporučené materiály k přípravě

Doporučené materiály k přípravě
PDF, velikost souboru: 255 KB

Skupina předmětů I. – Myslivecká osvěta

Myslivecká osvěta
PPTX, velikost souboru: 224 KB

Skupina předmětů II. – Legislativa

Legislativa
PPTX, velikost souboru: 189 KB

Skupina předmětů III. – Zoologie

Zoologie
PPTX, velikost souboru: 417 KB

Skupina předmětů IV. – Péče o zvěř

Péče o zvěř
PPTX, velikost souboru: 188 KB

Skupina předmětů V. – Myslivecká kynologie a nemoci zvěře

Myslivecká kynologie a nemoci zvěře
PPTX, velikost souboru: 247 KB

Skupina předmětů VI. – Zbraně a střelivo, první pomoc

Zbraně a střelivo, první pomoc
PPTX, velikost souboru: 276 KB

Skupina předmětů VII. – Lov zvěře

Lov zvěře
PPTX, velikost souboru: 205 KB

Legislativa spojená se zkouškami z myslivosti

Legislativním rámcem pro zkoušky z myslivosti je zejména vyhláška MZe č. 244/2002 Sb., která provádí zákon o myslivosti č. 449/2001 Sb. Právo pořádání zkoušek z myslivosti pro ČMMJ, z. s. vzniká na základě pověření MZe č. 2/2002 ze dne 20. 9. 2002, čj. 6725b 2002 – 5050.

Na tyto dokumenty navazuje směrnice ČMMJ k organizování zkoušek z myslivosti (v přiložených dokumentech) aktualizovaná roku 2017, která mimo jiné pověřuje a opravňuje jednotlivé okresní myslivecké spolky k pořádání zkoušek.