Telefon: +420 736 206 248 | Email: plzen@cmmj.cz | Adresa: Ruská 16, 326 00 Plzeň | ČÚ: 722175339/0800 | IČ: 67777571 | Datová schránka: f5upcp6

Právní poradna

Oblastní myslivecký spolek Plzeň nabízí od roku 2023 svým členům a mysliveckým spolkům sdružující členy OMS Plzeň právní poradnu, poskytující právní pomoc a podporu při řešení různých právních otázek a sporů v oblasti myslivosti.

Garantem právní poradny je advokát JUDr. Filip Svoboda, člen OMS Plzeň a Mysliveckého spolku Hubert Kotovice.

Právní pomoc je poskytována v oblastech:

  • spolkové činnosti,
  • právních vztahů uživatelů honiteb s vlastníky pozemků (např. náhrady škody způsobené zvěří nebo mysliveckou činností),
  • orgánů státní správy myslivosti,
  • trestního řízení,
  • a dalších věcech souvisejících s myslivostí.

JUDr. Filip Svoboda je dlouholetým advokátem se specializací na trestní právo a myslivecké právo, je členem zkušební komise České advokátní komory pro obor Předpisy upravující poskytování právních služeb a obor Trestní právo, členem sekce České advokátní komory pro trestní právo. V současné době se též věnuje prosazování oprávněných zájmů v souvislosti s legislativním procesem v rámci změn zákona o myslivosti. Zároveň je aktivním myslivcem, lektorem mysliveckých kurzů pro uchazečů o první lovecký lístek a kurzů pro zkoušky mysliveckých hospodářů v oboru právních předpisů, taktéž je zkušebním komisařem u zkoušek z myslivosti pro předmět II., a u zkoušek pro myslivecké hospodáře pro skupinu I.. V neposlední řadě je chovatelem hladkosrstých trpasličích jezevčíků v rámci své chovatelské stanice Hogo Fogo.

Své dotazy můžete zasílat na e-mail OMS Plzeň - plzen@cmmj.cz.

Vyhrazujeme si právo poradu neposkytnout.