Poplatky

Poplatky za zkoušky loveckých psů pro rok 2021

(Při členství v ČMMJ platí zvýhodnění člena, poplatek je u majitele psa snížený)

PoložkaNečlen ČMMJČlen ČMMJ
Jarní svod400,- Kč200,- Kč
Zkoušky vloh1200,- Kč600,- Kč
Podzimní zkoušky1600,- Kč800,- Kč
Lesní zkoušky2000,- Kč1000,- Kč
Barvářské zkoušky1600,- Kč800,- Kč
Barvářské zkoušky honičů1600,- Kč800,- Kč
Zkoušky k vyhledání spárkaté zvěře1400,- Kč700,- Kč
Vodní práce1600,- Kč800,- Kč
Norování1600,- Kč800,- Kč
Všestranné zkoušky4000,- Kč2000,- Kč
Zkoušky honičů4000,- Kč2000,- Kč
Pohár Plzeňska4000,- Kč2000,- Kč
Memoriál Františka Hebedy4000,- Kč2000,- Kč

Přihlášky na zkoušky včetně kopie PP zasílejte na adresu OMS do data uzávěrky uvedeného u každé akce.

U přihlášek zaslaných po uzávěrce je poplatek zvýšen o 100,-Kč. Poplatek za zkoušku musí být uhrazen při podání přihlášky v hotovosti a není vratný, v případě zaslání poštou musí být doklad o úhradě přiložen k přihlášce. Bez dokladu o uhrazení poplatku přihláška nebude přijata a bude vrácena.

Minimální počet psů pro konání zkoušek je 6, pro norování 10.